دانلود تقویم

1394/12/10

خودرو بورگوارد در نمایشگاه ژنو توجه مردم را جلب کرد

در تاریخ مارس 2015 در اشتوتگارت/ژنو، آقای کریستین بورگوارد وارثبورگوارد برند افسانه ای آلمان رسماً اعلام کرد بورگوارد به جمع شرکتهای خودروسازیبین المللی درجه یک بر گشت. یک سال بعد بورگوارد باز هم با خودروهای SUV مفهومی خود “BX5” و “BX6 TS”به نمایشگاه خودرو ژنو آمد، و وجود خود در بازار SUV جهانی را ابراز کرد

در جریان این رویدادمدیر عامل گروه بورگوارد آقای اولریخ والکر گفت:”در طول یکسال پس از اعلامبازگشت بورگوارد، ما از نشان برند جدید استفاده کردیم و استراتژی جهانی شدن برندرا در پیش گرفتیم. ما اولین سری خودرو BX7 و BX7 TS اسپورت را آوردیم. چندی پیش هم در هنگ کنگ استراتژی آسیا و چین بزرگ را اعلام کردیم.این همه دستاوردها ما را سرافراز کرد. یک ماه بعد شاسی بلند BX7با بدنه عریض و اینترنت هوشمند به بازار خواهد آمد. همزمان با معرفی خودروهای شاسی بلند مفهومی BX5 و BX6 TS، برنامه ریزی محصولجامع تر بر اساس استراتژی جهانی ما ارائه خواهد شد. بورگوارد به تعهدات خود عملخواهد کرد تا انتظارات مصرف کنندگان در سراسر جهان را برآورده سازد.”

به عنوان برجستهترین نکته این رویداد خودروی مفهومی BX5 و BX6 TS توجه زیادی را بخود جلب کرد. BX5 خودرویی اساسی پس از BX7 که بدنه عریض و اینترنت هوشمند دارد بشمار می رود. اینSUV جمع و جور عناصر کلاسیک و طراحی خانوادگی را با هم ترکیب کرد وهمزمان رفاه خودروهای لوکس و فضای بزرگ SUV را در خود دارد. خودروی مفهومی BX6 TS یک شاسی بلند اشپورت لوکس می باشد. این خودرو ژن اسپورت سری TS بورگوارد را به ارث می برد. طراحی کوپه اسپرت همه را متعجب کرد. این خودرو درهنگام احترام به خودروهای کلاسیک مانند Isabella TS ، زیبایی شناسی طراحی معاصر و تکنولوژی برش لبه را با هم ترکیبکرد. آغاز بکار BX5 و BX6 TS نشان می دهد که محصولاتخانواده شاسی بلند بورگوارد وارد مرحله حساس توسعه شده است.

در جریان این رویدادآقای اولریخ والکر برنامه توسعه آینده را اعلام کرد:”ما درباره مسئولیت پذیریشرکت و تجربه موفق پیشین درک عمیق داریم. امسال کارخانه ما در اروپا تأسیس خواهدشد. اکنون ما درباره انتخاب سایت، زنجیرهتامین و امکان سنجی اجرای فرآیند بررسی می کنیم. ما همچنین درباره تاسیس کارخانه بادقت بررسی می کنیم.”

در زمینه فروشمحصول، بورگوارد فروش بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دستگاه خودرو را بعنوانهدف میان مدت سال تعیین میکند. در نظر داریم تا پایان سال ۲۰۱۷ در بازار کشورهایآلمانی زبان آنرا اجرا نموده و یک ارتقا جامع بازار اجرا خواهیم کرد. آقای اولریخ والکر گفت:”ما خودروهایهیبریدی – الکتریکی و برقی را با مزیت قیمتی مناسب به بازار آلمان و سایر کشورهایاروپا گسترش خواهیم داد.” خودروی برقی بورگوارد با مزیت رقابتی عمر باطری بیش از ۲۵۰کیلومتر حتماً در بخش بازار انرژی قدرت رقابتی بزرگ خواهد داشت. در آینده بورگواردبرای اولین بار در بورس فرانکفورت عرضه سهام را شروع خواهد کرد.

در نمایشگاه خودرویژنو بورگوارد تصمیمی مهم را اعلام کرد. توماس انلیکر ۵۲ ساله از مورخ۱-۳-۲۰۱۶ به عنوان معاون رئیس بازار اروپاو بخش فروش کار خواهد کرد. توماس انلیکر در زمینه خودرو بیش از ۲۵ سال تجربه داردو در شرکتهای خودروسازی لوکس و شرکتهای خودروسازی بزرگ تجربه مدیریت زیادی دارد. پیشاز این او مدیر عامل شرکت سوئیسی ولوو بود.

در حقیقت تاسیسکارخانه در آلمان و انتخاب مقام اجرایی ارشد برای بازار اروپا معنی زیادی دارد. اینکار نشانه ای است که کار تولید و فروش به مرحله آماده سازی و تدارکات وارد شدهاست. چنانچه بعنوان گسترش استراتژی B-G-W ، “B به معنی برندبورگوارد، G به معنی مهندسی آلمانی، W به معنی استراتژی طرح جهانی” است. استراتژی بومی سازیدر اروپا و نوآوری موفقیت بوگوارد را تضمین می کند. وقتیکه خودروی مفهومی BX5و BX6 TS برای اولین بار در ژنو نمایش داده شد، این واقعه مرحله برجسته ای درروند احیاء برند افسانه ای به شمار رفت. این دو خودرو همراه با اولین خودرو BX7 طرح استراتژیک در بازار شاسی بلندهارا بهبود می بخشد. پیش بینی شده است که در نمایشگاه پکن در آینده نزدیک خودروهای مفهومی BX5و BX6 TS چشمان میهمانان را خیره خواهد کرد.