دانلود تقویم

1396/03/16

BX7 در کوههای پوشیده از برف و یخ آلپ عملکرد عالی خود را نشان میدهد

دوباره به راه می افتد. بی اکس ۷ به سوی اروپای غربی حرکت می کند تا کوهای سفید پوش آلپ را زیر پای خود بگذارد و سفری در دنیای یخ و برف را آغاز کند. درسفر ۵ روزه، بی اکس ۷ شاسی بلند هوشمند و عریض از شهر اشتوتگارت حرکت می کند و ازقله زوگپیت مرتفع ترین قله آلمان عبور می کند و به طرف جنوب می رود و به یکی از شهرهایاتریش بنام کوتای در دامنه کوه های آلپ می رسد . با گذر از مسیر های دشوار شاملاتوبانها، جاده های کوهستانی ، یخبندان و پوشیده از برف، بی اکس ۷ عملکرد ممتازخود را در زمینه موتور، فرمان، شاسی و سیستم چهار چرخ محرک در شرایط لغزندگی جادهها نشان داد. راننده ها پس از این سفر نه تنها مهارت های رانندگی در جاده هاییخبندان را آموخته و از آن لذت بردند بلکه تجربه دست اول با برند بورگوارد را بدستآوردند.

news4 1

بورگواردبی اکس ۷ از اشتوتگارت آلمان شروع کرد و پس از عبور از باواریا از قلعه معروفآلمان بنام نو شوان اشتاین یا شوان استون جدید عبور می کند. قلعه شوان استون جدیدکه توسط لودویگ دوم پادشاه باواریا در سال ۱۸۶۹ میلادی ساخته‌ شد، یکی از دیدنی‌ترینمناطق باواریا بوده و بدون تردید قلعه نوی شوان اشتاین را می‌توان پربازدیدترین قلعه در میانبیش از ۱۴۰۰۰ قلعه باواریا دانست نه تنها به این علت که تاریخ دیرینه ای دارد بلکهمعماری پرشکوه آن یادآور افسانه ها و داستان های عاشقانه است که شهرت جهانی دارد.همچنین گردشگران می‌توانند چشم‌اندازهایحیرت‌انگیزی را در این نقطه ببینند. زیبایی قلعه نو شوان اشتاین درست شبیه برندبورگوارد است. شرکت خودروسازی بورگوارد که در سال ۱۹۱۹ به وجود آمد به عنوان مرواریدتاج تاریخ اتومبیل سازی آلمان همواره بر فلسفه طراحی ” واقعی ، پر تحرک ، نجیب، دقیق و پرم پایبند است. بی اکس ۷ که خطوط طراحی بال مانند و شکل بدنه خود رااز مدل افسانه ای ایزابلا به ارث گرفته است موفق گردید که جایزه های بزرگی مانندجایزه طراحی نقطه قرمز و جایزه طراحی IF را از آن خود کند. هنگامیکه بی اکس ۷ در پای قلعه توقف کرد،زیبائی آن در کنار قلعه نو شوان اشتاین یک تصویر فوق العاده رمانتیک قرون وسطایاروپایی را به وجود آورد.news4 2در ساعتهای اولیه صبح، بورگوارد بی اکس7 به کوتای اتریش در کوه های پوشیده از برف و یخ آلپ می رسد. با راهنمایی یک رانندهحرفه ای، شرکت کنندگان پشت فرمان بی اکس 7 می نشینند و موارد آزمون شامل مسیر پر پیچو خم، ترمزگیری سریع، شتابگیری سریع و تغییر فوری مسیر است. با این آزمونها رانندهامتحان میکند که بی اکس 7 که به سیستم چهار چرخ محرک iAWD و سیستم ESPمجهز است می تواند در جاده لغزنده بطور سریع و کارامد خود را کنترل و تنظیم کند.پس از این مقدمه، بی اکس 7 رانندگی خود در میدان پوشیده از یخ و برف را شروع میکند. میدان مسابقه که طول آن حدود 3 کیلومتر است پراز پستی و بلندیهای زیاد وفشرده ، شیب زیاد و جاده شنی است و لغزندگی جاده رانندگی را نیز سختتر می سازد.رانندگان با بی اکس 7 براحتی از انواع مختلف موانع عبور می کنند همچنین ثبات وانعطاف پذیری خودرو، شاسی محکم و موتور قوی آن را در جریان رانندگی احساس می کنند.

news4 3

در میدان مسابقه پوشیده از یخ و برف، بی اکس 7 این اطمینانرا به راننده می دهد که کنترل خودرو از سیستم چهار چرخ متحرک هوشمند iAWD بهره مند است. اینسیستم عضوی از نسل پنجم فناوری چهار چرخ متحرک BorgWarner بوده و از نسل پنجم سیستم کنترل ثباتهوشمند و الکترونیکی TRW استفاده می کند . می توان گفت مخصوص رانندگانی است که دوست دارند با شرایط سخت ودشوار جاده مبارزه کنند. این سیستم با توزیع گشتاور مابین محورهای جلو و عقب کششکافی را به وجود می آورد و همچنین به راننده لذت رانندگی بیشتری می بخشد.

news4 4

وقتیکه در جاده لغزنده به پیش می رود، سیستم توزیع گشتاور متغیر سیستم چهار چرخ متحرکهوشمند iAWD با همکاری سیستم کمکی کشش الکترونیکی ، اصطکاک خودرو در جاده لیزو یخبندان را به شدت افزایش می دهد تا کنترل و امنیت خودرو در محیط برف و یخ را تاحد امکان تامین نماید. علاوه بر این ، در صورت برخورد با جاده با شرایط بسیاردشوار، بی اکس 7 که به eLSD مجهز است می تواند نیروی محرک در محور عقب را به یکی از چرخ هایعقب انتقال دهد تا خودرو از گرفتاری خارج شود.بدین ترتیب سازگاری و امنیت خودرو درمحیط برف و یخ را به شدت تقویت می کند.

news4 7

وقتی که اثر چرخ های بی اکس ۷ در زیر نور خورشید در کوههای برفی آلپ باقی می ماند، هیجان بورگوارد به اوج می رسد. در زیر آسمان پر ازستاره، رانندگان بی اکس ۷ بارها با یخ و برف دست و پنجه نرم می کنند و عملکرد بیاکس ۷ را به اوج می رسانند. آنها در حالی که تپش سریع قلب خود را احساس می کنند، سرعتبی اکس ۷ در روی یخ و برف را تحسین می کردند. اینگونه است که کوه با کوله باری از غروربا تپه های پوشیده از برف استوار ماند..