دانلود تقویم

1398/04/15

تحویل سری جدید خودروهای بورگوارد به خریداران

IMG 20190703 141528 1 4


با آغاز فرایند ترخیص خودروهای مانده در گمرک در هفته های گذشته، شرکت کیان موتور وارنا تحویل خودروهای تعهد شده به خریداران را آغاز کرده است.

با اجرایی شدن مصوبه دولت در خصوص ترخیص خودروهایی که از یک سال گذشته به گمرکات کشور وارده شده و در پی ممنوعیت واردات و ترخیص خودرو از تیرماه 1397 امکان ترخیص پیدا نکرده بودند، خریداران محترم خودروهای بورگوارد BX7 و BX5 در حال تحویل گرفتن خودروهای ثبت نامی خود هستند.
شرکت کیان موتور وارنا به محض برطرف شدن موانع اجرایی و امکان تکمیل فرایندهای اداری در سازمان های ذیربط، ترخیص خودروها از گمرکات را آغاز نموده است و تمامی خودروهای ثبت نامی این شرکت پس از انجام فرایند بازرسی قبل از تحویل، به مشتریان محترم تحویل خواهند شد.

a1
9 1
2 1
3 1
5 1
6 1
7 1
8 1
a2
10 1
11 1
a3