سیر تکامل لوگو

حرکت به جلو همراه با رؤیای خانواده

اولین لوگو توسط کارل بورگوارد در سن سی سالگی اختراع شد زمانی که آلمان رشد باشکوهی را شروع کرده بود. از آغاز ، BORGWARD میراث برمن و روح خانواده " سرپرستی " را با هم متحد ساخت. ساختار منحصر بفرد الماس شکل نشانه ای از آداب و رسوم قومی برمن است. در وسط آن ، اسم موسس که مسئولیت تحقق رؤیای خانواده را برعهده دارد حک می شود. در قسمت بیرونی، تصویر بالهای پرنده دیده می شود که حاکی از آن است که BORGWARD وارث برمن است و موفقیت آینده خانواده BORGWARD در صنعت خودرو سازی آلمان شکل می گیرد.

جوهره یک برند جدید

صنعت خودرو سازی آلمان در حال بازیابی و بهبود بود. درست در آن زمان بود که BORGWARD لوگوی برند نسل دوم خود را به نمایش گذاشت که ساختار الماس شکل و رنگ سابق را حفظ کرد ولی بالها دیگر مشاهده نشد. این تغییر بازتاب پیشرفت BORGWARD از مرحله همت بلند به مرحله آرامش و بلوغ بود.

جاده جهش و ترفیع

BORGWARD فقط ظرف ده سال این برند را دوباره زنده کرد. در ماه مارس سال 2015، در نمایشگاه اتومبیل ژنو، BORGWARD لوگوی جدید خود را رونمائی کرد. BORGWARD افسانه سابق صنعت خودرو سازی، شروع به جهش دوباره در عصر جدید می کند. این لوگوی جدید در حالی که ساختار منحصر بفرد الماس گونه و رنگ " سرخ برمن " و اسم برند سابق را حفظ می کند ، طراحی و مواد مورد استفاده در آن غنی تر شده است. لوگوی الماس گونه و سپرمانند با جزئیات منحصر بفرد روح و حیات جدیدی به برند BORGWARD می بخشد. نام BORGWARD در مرکز لوگوی الماس شکل دیده می شود. خط دستنویس آن عظمت خانواده افسانه ای را نشان می دهد. زمینه فلزی زیبا و تصویر غنی و ظریف بازتاب اعتماد به نفس منحصربفرد BORGWARD به کیفیت و مهارت ساخت آلمانی است. لوگوی جدید با تغییر زاویه ای مناسب، روحیه دستیابی به موفقیت این برند را بیان می کند. طراحی تا حدودی خالی همانند فضای نامحدود بنظر میرسد و بطرز عالی طرح اندیشه آزاد و آینده هوشمند " را دربر دارد. مواد اولیه خوب همراه با نهایت کوشش ما به کیفیت درجه اول می انجامد. شکلهای الماس مانند در دو قسمت سرخ رنگ یکپارچگی را بوجود می آورد که حاوی مفهومی دقیق و زیبا از ساخت هوشمندانه است. زیر نور آفتاب ، این لوگو نور منشوری را منعکس میکند که بیان کننده روح تعالی و باریک بین BORGWARD و سابقه طراحی با کیفیت آلمانی است که با خودروی هوشمند جدید خود خواهان بهبود زندگی مردم است و همچنین تداوم به نوآوری تکنولوژی جهت فراهم نمودن رفاه مشتریان است و این مهم در خودروهای هوشمند یافت میشود. جوهره یک برند جدید صنعت خودرو سازی آلمان در حال بازیابی و بهبود بود. درست در آن زمان بود که BORGWARD لوگوی برند نسل دوم خود را به نمایش گذاشت که ساختار الماس شکل و رنگ سابق را حفظ کرد ولی بالها دیگر مشاهده نشد. این تغییر بازتاب پیشرفت BORGWARD از مرحله همت بلند به مرحله آرامش و بلوغ بود.