دانلود تقویم

سیر تکامل لوگو

حرکت به جلو همراه با رؤیای خانواده

اولین لوگو توسط کارل بورگوارد در سن 30 سالگی طراحی شد زمانی که آلمان رشد باشکوهی را شروع کرده بود. از آغاز، بورگوارد میراث برمن و روح خانواده ی بورگوارد را با هم متحد ساخت. ساختار منحصر به فرد الماس شکل، نشانه ای از آداب و رسوم قومی برمن است. در وسط آن، اسم مؤسس حک شده است. در قسمت بیرونی، تصویر بال های پرنده دیده می شد که حاکی از آن بود که بورگوارد وارث برمن است و موفقیت آینده خانواده بورگوارد در صنعت خودرو سازی آلمان شکل می گیرد.

جوهره یک برند جدید

صنعت خودرو سازی آلمان در حال بازیابی و بهبود بود. درست در آن زمان بود که بورگوارد، نسل دوم لوگوی برند خود را به نمایش گذاشت که ساختار الماس شکل و رنگ سابق را حفظ کرد ولی بال ها دیگر مشاهده نشد. این تغییر بازتاب پیشرفت بورگوارد از مرحله همت بلند به مرحله آرامش و بلوغ بود.

اوج گیری دوباره

کریستین بورگوارد، نوۀ کارل بورگوارد، فقط ظرف ده سال این برند را دوباره زنده کرد. در ماه مارس سال 2015، در نمایشگاه اتومبیل ژنو، بورگوارد لوگوی جدید خود را رونمایی کرد. بورگوارد افسانه سابق صنعت خودرو سازی، شروع به اوج گیری دوباره در عصر جدید می کند. این لوگوی جدید در حالی که ساختار منحصر به فرد الماس گونه و رنگ " سرخ برمن " را حفظ و همچون گذشته نام برند را در بر می¬گیرد، طراحی و مواد مورد استفاده در آن غنی تر شده است. لوگوی الماس گون و سپرمانند با جزئیات منحصر به فرد، روح و حیات جدیدی به برند بورگوارد می بخشد. نام بورگوارد در مرکز لوگوی الماس شکل دیده می شود. زمینه فلزی زیبا و تصویر غنی و ظریف، بازتاب اعتماد به نفس منحصر به فرد بورگوارد به کیفیت و مهارت ساخت آلمانی است. لوگوی جدید بورگوارد با تغییر زوایا و انحنا در گوشه ها، روحیه دستیابی به موفقیت در دوره جدید را بیان می کند. قسمتی از لوگو همانند فضای نامحدود، خالی طراحی شده که به طرز عالی طرح "اندیشه آزاد و آینده هوشمند" را دربر دارد. مواد اولیه خوب همراه با نهایت کوشش ما، به کیفیت درجه اول می انجامد. شکل¬های الماس مانند در دو قسمت سرخ رنگ یکپارچگی را به وجود می آورد که حاوی مفهومی دقیق و زیبا از ساخت هوشمندانه است. زیر نور آفتاب، این لوگو نور منشوری را منعکس می کند که بیان کننده ارتباط روحیه پرشور بورگوارد و سابقه طراحی باکیفیت آلمانی است.