مراکز فروش و خدمات

کد و نام مرکز نوع فعالیت شهرستان آدرس تلفن وضعیت
100- نمایشگاه مرکزی کیان موتور وارنا فروش تهران بلوار المپیک، خیابان 25، خیابان حسینی 021-49195500 فعال
100- تعمیرگاه مرکزی کیان موتور وارنا خدمات پس از فروش تهران کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، نبش خیابان سپاه اسلام 021-49195131 فعال
101- خانه خودرو شمال شعبه منطقه آزاد انزلی فروش و خدمات پس از فروش رشت منطقه آزاد انزلی، بعد از سه راه حسن رود، لیجارکی 013-33731230-4 فعال
102- روفیگری اصفهان فروش و خدمات پس از فروش اصفهان کیلومتر 6 جاده اصفهان – شیراز (مَرَغ)، روبروی شهرک شماره گذاری 0313-36540660 لغو نمایندگی از 97/8/2