قابل اعتماد

مطمئن و صمیمی

قابل اعتماد :مطمئن و صمیمی

از مشاهده برند BORGWARD مشخص میشود که طرح خودرو نه تنها مربوط به شکل آن بوده بلکه تجربه محصول قابل اعتماد یعنی اینکه طرح آن قابل فهم و مطمئن و با خصوصیات هویتی قوی باشد. همانطور که رولاند استرنمان گفت : ابتکار BORGWARD اینست که همه مفاهیم طراحی آلمان را به طور دقیق به اتومبیل منتقل می کند. و اما BX7 براساس مفهوم جاری جدا از میراث لوگوی سنتی الماس مانند، خطوط مانند بال عقاب و دیگر عناصر کلاسیک، خانواده جدیدی از طرح را بوجود می آورد.

قابل اعتماد : مطمئن و صمیمی

از مشاهده برند BORGWARD مشخص میشود که طرح خودرو نه تنها مربوط به شکل آن بوده بلکه تجربه محصول قابل اعتماد یعنی اینکه طرح آن قابل فهم و مطمئن و با خصوصیات هویتی قوی باشد. همانطور که رولاند استرنمان گفت : ابتکار BORGWARD اینست که همه مفاهیم طراحی آلمان را به طور دقیق به اتومبیل منتقل می کند. و اما BX7 براساس مفهوم جاری جدا از میراث لوگوی سنتی الماس مانند، خطوط مانند بال عقاب و دیگر عناصر کلاسیک، خانواده جدیدی از طرح را بوجود می آورد. این کار واقعی هنرمند است برای اینکه همه اجزا از مواد اصلی پس از سایش و صیقل ساخته می شوند. این کار بیانگر یک وجدان پاک و مطمئن است. مدل جدید BORGWARD از فرمان سه پره ای استفاده می کند که باعث قابلیت لمس بیشتر وکنترل آسان تر می شود. صندلی ها به روش دو بخیه ای فرانسوی دوخته می شود که این طرح مشبک اصیل وباشکوه کیفیت و استقامت محیط درون اتاق را پررنگ تر جلوه می دهد. مهمتر اینکه فضای داخلی تمام چرمی بسیار چشمگیر بوده به گونه ای که هنگام نشتن روی چرم نرم و لطیف آن می توانید از سقف پانارومای آن آسمان را نظاره کرده و با تجربه کاملاً لوکس از آن لذت ببرید.

متحرک

اراده آزاد و سازگاری قوی

متحرک: اراده آزاد و سازگاری قوی

علاوه بر " قابل اعتماد " BORGWARD نیز به ظاهر متحرک و پویا نیز توجه می کند. خطوط متحرک همانند بال عقاب نیز در خودرو استفاده می شود. این خطوط و تمام طرح نه تنها کمال قدرت تحرک خودرو را منعکس می کند، بلکه توازن جذاب و حس کشش را نشان می دهد. جلوپنجره سه بعدی و سطح منحنی روان شکل بدنه خودرو همانند مجسمه ای زیباست. طرح متناسب بدنه چشمگیر است و این هم به نقش کاربردی متحرک آن کمک می کند هم شاسی بلند لوکس اسپرت را می سازد.

متحرک: اراده آزاد و سازگاری قوی

علاوه بر " قابل اعتماد " BORGWARD نیز به ظاهر متحرک و پویا نیز توجه می کند. خطوط متحرک همانند بال عقاب نیز در خودرو استفاده می شود. این خطوط و تمام طرح نه تنها کمال قدرت تحرک خودرو را منعکس می کند، بلکه توازن جذاب و حس کشش را نشان می دهد. جلوپنجره سه بعدی و سطح منحنی روان شکل بدنه خودرو همانند مجسمه ای زیباست. طرح متناسب بدنه چشمگیر است و این هم به نقش کاربردی متحرک آن کمک می کند هم شاسی بلند لوکس اسپرت را می سازد. سانروف متحرک سقف و خطوط بدنه متمایل به بالا به طور ملموس و علمی بدنه ایرودینامیکى خودرو را نشان می دهد که سمبل سرعت و آزادی است. سرانجام ، رولاند استرنمان گفت " خودرو هر چه متحرک تر، عملکرد و کارائی اسپرت آن بیشتر است." این طرح آمادگی تغییر و تطبیق دارد. یعنی حس ورزش در خون مدل های BORGWARD جاری است که حتی در حالت ثابت نیز حالت اسپرت را نوید می دهد.

ظریف

فروتن و منطقی

زیبا و شکیل : فروتن و منطقی

رولاند استرنمان می گوید: "ظرافت به معنی دستیابی به هماهنگی میان شکل و عملکرد و حفظ اطمنیان، منطق و آرامش است. در طراحی ، این کلمه به معنی سطح صاف و روان و بدنه ظریف می باشد. " BX7 از شکل و ظاهر صاف و ظریف برخوردار است. هر جزیی که می تواند توسط کاربران لمس و دیده شود، با نفیس ترین مواد و دقیق ترین مهارت عرضه می شود. اگر شما این عناصر را می پسندید، درمی یابید که هر جزیی از خودرو پر از مفاهیم لوکس بوده و ظرافت و زیبائی را در حد امکان پیدا می کنید.

زیبا و شکیل : فروتن و منطقی

رولاند استرنمان می گوید: "ظرافت به معنی دستیابی به هماهنگی میان شکل و عملکرد و حفظ اطمنیان، منطق و آرامش است. در طراحی ، این کلمه به معنی سطح صاف و روان و بدنه ظریف می باشد. " BX7 از شکل و ظاهر صاف و ظریف برخوردار است. هر جزیی که می تواند توسط کاربران لمس و دیده شود، با نفیس ترین مواد و دقیق ترین مهارت عرضه می شود. اگر شما این عناصر را می پسندید، درمی یابید که هر جزیی از خودرو پر از مفاهیم لوکس بوده و ظرافت و زیبائی را در حد امکان پیدا می کنید. ظرافت در طراحی چراغ ها دیده میشود به طوریکه چراغهای آبی- الماسی و درخشان جلو خودرو گوشه دار است در حالی که چراغ های روز و چراغ های راهنما به راننده کمک کرده تا تقریباً همه چیز را ببیند. چراغ های سرخ – الماسی و درخشان عقب خودرو نیز به مرغوب بوده و به تمام خودرو سبک ظریف و متحرک را می بخشد.

دقیق

کامل و متمرکز

دقیق : کامل و متمرکز

طراحان حتماً توانایی آن را دارند که بدنه خودرو را کامل بسازند. آقای رولاند استرنمان تاکید کرد "دقیق" یعنی زبان طراحی ما به سادگی فهمیده می شود. یعنی فناوری برتر در عرصه طراحی محصول با کیفیت می سازد و در راه رسیدن به کمال تلاش می کند. طراحان آلمانی تاکید و ترجیح بر تناسب و ریتم دارند. ما با روش محاسبه دقیق زیبایی شناسی متناسب را عرضه می کنیم تا اطمینان یابیم که هر تغییر مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

دقیق : کامل و متمرکز

طراحان حتماً توانایی آن را دارند که بدنه خودرو را کامل بسازند. آقای رولاند استرنمان تاکید کرد "دقیق" یعنی زبان طراحی ما به سادگی فهمیده می شود. یعنی فناوری برتر در عرصه طراحی محصول با کیفیت می سازد و در راه رسیدن به کمال تلاش می کند. طراحان آلمانی تاکید و ترجیح بر تناسب و ریتم دارند. ما با روش محاسبه دقیق زیبایی شناسی متناسب را عرضه می کنیم تا اطمینان یابیم که هر تغییر مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

ماهر

آمیخته و قابل فهم

پیشرفته : مرکب و قابل فهم

آن که خودرو به شکل زیبا و با عناصر جدید طراحی شود ساده است ولی مشکل است که محصول باکیفیت طراحی شود. آنچه ما احتیاج داریم طراحی خودرو نه تنها زیبا بلکه آمیخته به عناصر انسانی همراه با امکانات بیشتر است و این بهترین روش جهت تضمین آنست که خودروها پیشرفته و با تجهیزات کامل هستند. رولاند استرنمان توضیح داد که BX7 BORGWARD بدنبال سادگی در طراحی می گردد که کاملاً اندیشه طراحی آلمانی را منعکس می کند.

پیشرفته: مرکب و قابل فهم

آن که خودرو به شکل زیبا و با عناصر جدید طراحی شود ساده است ولی مشکل است که محصول باکیفیت طراحی شود. آنچه ما احتیاج داریم طراحی خودرو نه تنها زیبا بلکه آمیخته به عناصر انسانی همراه با امکانات بیشتر است و این بهترین روش جهت تضمین آنست که خودروها پیشرفته و با تجهیزات کامل هستند. رولاند استرنمان توضیح داد که BX7 BORGWARD بدنبال سادگی در طراحی می گردد که کاملاً اندیشه طراحی آلمانی را منعکس می کند. خودروهای BORGWARD در طراحی درونی بسیار پیشرفته هستند. طراحی ساده BX7 با بهره مندی از مفاهیم فرهنگ آلمانی و عناصر اصلی جهانی پیشرفته بودن خود را نشان می دهد . ما فناوری غیر مبالغه آمیز که بیانگر اندیشه مداوم ما درباره درد و رنج، جرات و پایبندی به پیشرفت است را دنبال میکنیم. تئوری گوته در باره رنگها یک منبع الهام برای طراحی پیشرفته بود. از نظر ریتم، ما دقیقاً زبان زیبایی شناسی نهفته در طبیعت را عرضه می کنیم تا اطمینان حاصل شود که هر کدام به طور طبیعی جاری باشد.

رانندگی کلاسیک ،

تماس با آینده